วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาธนี พงศ์โรจนภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะครูฝ่ายประถมศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ณ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Kroobannok Education News