วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลคลองพระอุดมนำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Kroobannok Education News