วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัคร 2 รูปแบบด้วยกันคือ รับสมัครที่โรงเรียนและรับสมัครออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โดยยังคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News