วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่น การผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ณ อาคารปาริชาต ๒ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News