นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้มอบหมายให้คณะครูฝ่ายประถมศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ณ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Kroobannok Education News