วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้มอบหมายให้คณะครูฝ่ายประถมศึกษานำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ณ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Kroobannok Education News