วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางเพียรเพ็ญ  อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

Kroobannok Education News