วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โดยคณะผู้บริหาร คณะครูฝ่ายมัธยมศึกษาได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News