แบบฟอร์มยื่นคำร้องกรณีไม่สามารถมอบตัวนักเรียนได้เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด 19

แบบฟอร์มยื่นคำร้องกรณีไม่สามารถมอบตัวนักเรียนได้เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด 19

หรือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด (COVID – 19)

โดยทางโรงเรียนกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้


- นักเรียนที่ติดเชื้อ COVID – 19 หรือนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง โรงเรียนดำเนินการให้นักเรียนมอบตัว

ยื่นคำร้องกรณีไม่สามารถรายงานตัวผ่านช่องทาง google form ในช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด

ระบบเปิด 08.30-16.30 น. 

กดที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/qRe1kTyPmzRVvjVR7

Kroobannok Education News