วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โดยคณะผู้บริหาร คณะครูฝ่ายมัธยมศึกษาได้ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ อาคารปาริชาต ๔ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News