รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (กรณีย้ายเข้าระหว่างปี) ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวและมอบตัวในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องทะเบียน อาคาร 1 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News