วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู รับการนิเทศในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News