วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นประธานการเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและโรงเรียน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ภายในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

Kroobannok Education News