ตามที่โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่า มีผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดที่นี่

Kroobannok Education News