วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงการขอน้อมตัวเป็นศิษย์ เเสดงความกตัญญูกตเวที เคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเเข่งขันรายการต่าง ๆ เนื่องในวันไหว้ครู ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News