วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา นำโดยนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News