ว้นที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วม“กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี” อีกทั้งกองลูกเสือโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน

Kroobannok Education News