วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ครูและนักเรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาให้ถูกต้อง ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News