วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเกียรติยศ ซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์อุปถัมภ์โรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแด่คณะครู และนักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News