วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 , 3/8 และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เข้าชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

Kroobannok Education News