วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเเข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ (Science show) และตลาดนัดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News