โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้นำลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 5 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดการฝึกอบรมโดยศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

Kroobannok Education News