วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา และเเขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับนายอธิปย์ อู่แก้ว เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โดยมีสจ.ชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News