วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายอธิปย์ อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนตุลาคม เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงานด้านต่าง ๆ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมปาริชาต อาคาร 2 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News