วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายอธิปย์ อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร้านค้าภายในโรงเรียนร่วมกับผู้ค้า ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News