ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ตามวันและเวลาดังกล่าว https://drive.google.com/file/d/1uMPGJ5lGmCZrpDs8wd33ZSO2SP6Lh65b/view?usp=sharing

 

 

Kroobannok Education News