วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัด  กิจกรรมสังเกตการณ์การเกิดสุริยุปราคาบางส่วนเหนือท้องฟ้าไทย เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่มาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ทำให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นดวงอาทิตย์ถูกบดบังบางส่วน ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.19-13.57 น.

Kroobannok Education News