วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครู ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

Kroobannok Education News