วันที่ 24 มกราคม  2563 คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ร่วมกันจัด กิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่าง ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันคีบลูกแก้วด้วยตะเกียบ การแข่งขันคัดลายมืออักษรจีน การแสดงเชิดสิงโต โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์

  

 

Kroobannok Education News