โรงเรียนขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ตามกำลังศรัทธา หากท่านมีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญ โดยสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย ในบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา “ผ้าป่าการศึกษา” บัญชีเลขที่ ๑๑๐–๐–๐๐๘๙๓-๔

Kroobannok Education News