วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อปลูกฝังการมีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จึงจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยผลการลงคะแนนเสียงทำให้ นายณัฐพงษ์ แก้วประพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนเพื่ดำเนินงานคณะกรรมารสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ต่อไป

Kroobannok Education News