ในนามคณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ขอขอบพระคุณท่านนายกอุดม อินทร์เลิศ นายกเทศบาลตำบลคลองพระอุดม ที่ห่วงใยและตระหนักถึงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน จึงได้นำเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ภายในโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563

Kroobannok Education News